Navigation

Birački spisak - Upis i promene ličnih podataka

Da biste mogli da glasate na izborima, morate da budete upisani u birački spisak. Ako niste sigurni da li ste upisani u birački spisak ili su vam se menjali lični podaci, sledite upustvo kako to možete da promenite.

Upis u birački spisak

Proverite da li ste u biračkom spisku na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na ovom linku.

Ukoliko Vas nema u elektronskom biračkom spisku, treba da podnesete zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za upis u birački spisak najkasnije do 28. februara 2018. godine u ponoć, da biste mogli da glasate na izborima za odbornike Grada Beograda 4. marta 2018. Nakon predaje vašeg zahteva Ministarstvo ima rok od 24 časa, da odluči po vašem zahtevu.

Imate tri mogućnosti da podnesete zahtev za upis u birački spisak:

 1. lično na adresi Birčaninova 6, Beograd (najbolja opcija zbog kratkih rokova)
  Popunite formular (niže), odštampajte ga i obavezno potpišite pre predaje. Potrebno je da pored odštampanog i potpisanog zahteva predate i fotokopiju lične karte ili pasoša.
 2. Poštom na adresu Birčaninova 6, 11000 Beograd
  Popunite formular (niže), odštampajte ga i obavezno potpišite pre predaje. Potrebno je da pored odštampanog i potpisanog zahteva predate i fotokopiju lične karte ili pasoša;
 3. Elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]
  Ako se odlučite za ovu opciju, morate da imate elektronski potpis jer zahtev mora biti elektronski potpisan da bi bio važeći. Popunite formular (niže), elektronski ga potpišite i u prilogu e-maila pošaljite i fotokopiju lične karte ili pasoša.

CRTA ne čuva Vaše lične podatke koje šaljete uz zahtev Ministarstvu putem ove forme već se u cilju statističke obrade čuva jedino broj podnetih prijava.

Promene ličnih podataka

Ukoliko se nalazite u biračkom spisku ali neki od vaših ličnih podataka nije tačan (greška u vašem imenu ili prezimenu, adresi prebivališta, JMBG-u, mestu ili datumu rođenja), onda morate podneti zahtev Ministastarstvu državne uprave i lokalne samouprave za promenu u biračkom spisku.

Da biste mogli da glasate na predstojećim beogradskim izborima, ovaj zahtev morate najkasnije da podneste do 28. februara 2018. godine u ponoć. Nakon predaje vašeg zahteva Ministarstvo ima rok od 24 časa, da odluči po vašem zahtevu.

CRTA ne čuva Vaše lične podatke koje šaljete uz zahtev Ministarstvu putem ove forme već se u cilju statističke obrade čuva jedino broj podnetih prijava.

Imate tri mogućnosti da podnesete zahtev za promenu podataka u bičakom spisku:

 1. lično na adresi Birčaninova 6, Beograd (najbolja opcija zbog kratkih rokova)
  Popunite formular (niže), odštampajte ga i obavezno potpišite pre predaje. Potrebno je da pored odštampanog i potpisanog zahteva predate i fotokopiju lične karte ili pasoša.
 2. Poštom na adresu Birčaninova 6, 11000 Beograd
  Popunite formular (niže), odštampajte ga i obavezno potpišite pre predaje. Potrebno je da pored odštampanog i potpisanog zahteva predate i fotokopiju lične karte ili pasoša;
 3. Elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]
  Ako se odlučite za ovu opciju, morate da imate elektronski potpis jer zahtev mora biti elektronski potpisan da bi bio važeći. Popunite formular (niže), elektronski ga potpišite i u prilogu e-maila pošaljite i fotokopiju lične karte ili pasoša.

Pošaljite zahtev ( do sada preuzeto: )

Preuzmite zahtev kao PDF